Utlänning från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz

En stipendiat som kommer från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz försäkras om han eller hon anses vara fast bosatt i Finland. Frågan om att vara fast bosatt avgörs i praktiken enligt den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland.

 

Ansökan om att omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet ska lämnas till FPA. Det rekommenderas att stipendiaten lämnar in ansökan till FPA samtidigt med försäkringsansökan till LPA. Även om ansökan inte lämnas till FPA kan LPA bedöma om personen omfattas av den sociala tryggheten i Finland. 

Uppdaterad 07.05.2018