Utlänning från ett EU/EES-land eller Schweiz

Enligt 8 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) kan en i Finland bosatt person som beviljats stipendium från Finland försäkras som stipendiat. Bosättning i Finland krävs ändå inte av en stipendiat på vilken den finska lagstiftningen om social trygghet är tillämplig på basis av bestämmelserna i EG:s förordning om social trygghet eller i EU:s grundförordning om social trygghet.

 

På en person som kommer från ett EU/EES-land eller Schweiz till Finland för att utföra stipendiatarbete här tillämpas den finska lagstiftningen om social trygghet med stöd av bestämmelserna i EU:s grundförordning om social trygghet, om personen inte uppvisar ett intyg på att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i ett annat land under tiden för stipendiatarbetet i Finland.

Uppdaterad 02.04.2013