Utländska stipendiater som kommer till Finland

Utländska stipendiater försäkras om de har fått stipendium från Finland och omfattas av den finländska sociala tryggheten under stipendiatarbetet. Försäkringsskyldigheten gäller också stipendiatarbete som sker i utlandet, om stipendiaten omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet.

 

Stipendiater kan ansöka hos FPA om att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Uppdaterad 07.05.2018