Arbete utomlands ska anmälas även till LPA

En stipendiat som helt eller delvis kommer att arbeta utomlands ska uppge det i sin försäkringsansökan till LPA. Om arbetslandet byts under försäkringsperioden ska även detta anmälas till LPA och till antingen Pensionsskyddscentralen eller FPA beroende på arbetsland.

Anmälningsskyldigheten vid flyttning till eller från Finland grundar sig på EG:s förordning om social trygghet, bilaterala överenskommelser om social trygghet mellan Finland och avtalsländer samt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet.

Det lönar sig att göra anmälan till LPA också om korta utlandsvistelser med tanke på eventuella arbetsolycksfall i utlandet. I fråga om mer permanenta flyttningar för att arbeta i utlandet ska blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden (4046r) lämnas in.

Uppdaterad 12.03.2018