Arbete i något annat land

En stipendiat som ämnar arbeta i något annat land (som inte är ett EU/EES-land, Schweiz eller ett avtalsland) ska kontakta Folkpensionsanstalten FPA. Om arbetsperioden är kortare än ett år omfattas den av LFÖPL-försäkringen, men även i detta fall ska anmälan om utlandsarbetet göras till FPA. Är det fråga om upprepade, korta arbetsperioder i utlandet ska stipendiaten kontrollera med FPA om rätten till finländsk social trygghet fortsätter att gälla.

Om arbetsperioden utomlands är längre än ett år, ska stipendiaten ansöka hos FPA om att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

 

Uppdaterad 27.06.2014