Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz

Huvudregeln i EU/EES-området, dit också Schweiz räknas, är att man försäkras enligt lagstiftningen i arbetslandet. 

 

En stipendiat som vill fortsätta att omfattas av den finländska sociala tryggheten ska ansöka om det hos Pensionsskyddscentralen. Även andra inkomstkällor utöver stipendiet är av betydelse för Pensionsskyddscentralens beslut. Om beslutet är positivt får stipendiaten rätt till arbetspensionsförsäkring i Finland och till de förmåner som FPA kan betala till EU/EES-området. 

Uppdaterad 07.05.2018