Annat än stipendiatarbete och medföljande familjemedlemmar

En stipendiat som uppehåller sig eller arbetar utomlands längre tid än under sin stipendieperiod ska alltid kontrollera med FPA att finländsk social trygghet tillämpas även under denna tid. För medföljande familjemedlemmar behövs alltid ett beslut från FPA om tillämpning av finländsk social trygghet.

 

Uppdaterad 27.06.2014