Arbete utomlands

Stipendiater är försäkringsskyldiga även när de bor och arbetar utomlands om de under den tiden omfattas av den finländska sociala tryggheten. Frågan om att höra till den finländska sociala tryggheten är beroende av hur länge utlandsarbetet pågår och i vilket land det sker samt vilka överenskommelser som länderna ingått. Beslut i saken ger antingen Pensionsskyddscentralen eller Folkpensionsanstalten (FPA).

Den finländska sociala tryggheten är alltid en helhet så att man omfattas av eller avstår från hela tryggheten. Man kan inte få arbetspensionsförsäkring i Finland utan att omfattas av den allmänna sociala tryggheten och kan inte heller avstå från sin rätt till arbetspensionsförsäkring utan att avstå från den övriga sociala tryggheten. För att kunna ta reseförsäkring i Finland förutsätts det också ofta att man har rätt till finländsk social trygghet.

I behövliga fall är det bra att göra ansökan om att omfattas av den finländska sociala tryggheten redan innan utlandsarbetet börjar. Ansökan ska göras även i sådana fall där utlandsarbetet pågår kortare tid än ett år. I fråga om korta utlandsperioder av typ arbetsresor behövs inget särskilt beslut om tillämpning av den finländska sociala tryggheten.

 

Uppdaterad 18.12.2017