Kostnaderna

Nödvändiga och oundvikliga kostnader ersätts enligt Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s rekommendation. De kostnader som ersätts är studiekostnader, kostnaderna för anskaffning av en dator och resekostnader.

Om rehabiliteringsklienten blir tvungen att skaffa en hyresbostad på studieorten betalas partiellt dagtraktamente. Även resekostnaderna i samband med rehabiliteringsutredning och arbetsprövning ersätts enligt rekommendationen.

Utbetalning och beskattning

Uppdaterad 08.02.2018