Arbetsprövning och -träning

Arbetsprövning
Med hjälp av arbetsprövning försöker man reda ut om ett visst nytt yrke är lämpligt för klienten. Arbetsprövningen kan ingå som en del av rehabiliteringsutredningen eller så kan den ordnas direkt av LPA om klienten själv har skaffat en arbetsprövningsplats. Arbetsprövningens längd kan vara 1–6 månader, men i allmänhet klarnar det redan inom några månader om arbetet är lämpligt.Syftet med en längre arbetsprövning kan vara att bli anställd i det aktuella arbetet, antingen efter utbildning eller direkt med utnyttjande av tidigare förvärvad yrkeskunskap.

Arbetsträning
Med arbetsträning avses att klienten får handledning på arbetsplatsen under en längre tid och blir insatt i en viss arbetsuppgift. Arbetsträningens längd och innehåll avtalas individellt mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och LPA. Även utbildning kan ofta höra till arbetsträningen.

Uppdaterad 12.02.2013