Rätten till rehabilitering

En lantbruksföretagare har rätt till LFÖPL-rehabilitering om följande förutsättningar föreligger:

  • En sjukdom eller skada som konstaterats av läkare skulle utan rehabilitering sannolikt medföra invalidpensionering inom de närmaste åren.
  • Lantbruksföretagaren arbetar alltjämt och har en LFÖPL-försäkring eller så har det inte gått lång tid sedan han eller hon slutade arbeta. Vidare måste företagarens LFÖPL-arbetsinkomst och övriga inkomster av arbete tillsammans ha varit minst 35 614,03 euro (nivån år 2019) under de fem senaste åren.
  • Företagaren måste vara etablerad i arbetslivet och ha tjänat in pensionsskydd för en skälig tid.
  • Rehabiliteringen kan anses ändamålsenlig på grund av att risken för arbetsoförmåga minskar eller uppskjuts och pensionsutgifter på detta sätt insparas.
Uppdaterad 27.12.2018