Rätten till avbytarservice

Vikariehjälp
Rätten till vikariehjälp på grund av rehabilitering gäller högst den tid som medicinsk rehabilitering enligt läkarordination eller enligt lag varar. En bestämmelse om detta finns i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare.

Om en lantbruksföretagare får stöd för omskolning i form av yrkesinriktad rehabilitering, är målet att han eller hon inte längre efter rehabiliteringen ska återgå till lantbruksföretagararbete utan i stället övergå till ett nytt yrke. Därför kan rätt till vikariehjälp i princip inte anses finnas. När de lokala enheterna begär utlåtanden av LPA för att avgöra rätten till vikariehjälp, brukar LPA konstatera att rehabiliteringsklienten sannolikt inte återgår till lantbruksföretagararbetet.

Rätten till semester
Frågan om en rehabiliteringsklient har rätt till semester är beroende av LFÖPL-försäkringen och av om han eller hon kan anses bedriva lantbruk i huvudsyssla.

Uppdaterad 08.01.2016