Att söka rehabilitering

Ansökan om LFÖPL-rehabilitering föregås i allmänhet av samtal med företagshälsovårdsläkaren eller någon annan behandlande läkare eller med företagshälsovårdaren. Det är i allmänhet de som ger klienten rådet att söka rehabilitering.

Behövliga blanketter
Blanketten för ansökan om arbetspensionsrehabilitering ska fyllas i och ett B-läkarintyg bifogas. Dessutom behövs utredningsblanketten TM med uppgifter om verksamheten och förhållandena på gården. Om företagshälsovården nyligen har gjort ett gårdsbesök kan det vara bra att också bifoga rapporten över besöket.

Bilagor
Om ansökan gäller näringsstöd för att skaffa en maskin eller anordning, ska offerter från två olika leverantörer bifogas. Gäller ansökan lån för större investeringar, bifogas en finansieringskalkyl, marknadsutredning och eventuella andra utredningar för bedömning av företagsverksamhetens lönsamhet.

När du gör ansökan kan du få hjälp av LPA-ombudsmannen.

Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Lantbruksföretagares utredning (TM-blankett)

OFLA-rehabilitering
Om behovet av rehabilitering är en följd av ett olycksfall eller en yrkessjukdom, beviljas rehabiliteringen i form av OFLA-rehabilitering.

Uppdaterad 26.01.2018