Att söka ändring

Ändring i rehabiliteringsärenden söks hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på samma sätt som ändring i andra arbetspensionsärenden. Besvär kan anföras över själva rätten till rehabilitering, rehabiliteringens ändamålsenlighet, rehabiliteringsinnehållet samt de förmåner och ersättningar som betalas.

Mer om att söka ändring hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Uppdaterad 19.01.2017