Arbete under rehabilitering

Om arbetet fortsätter medan rehabiliteringspenning betalas inverkar det på förmånens storlek.

Om verksamheten på gården fortsätter
När en lantbruksföretagare är rehabiliteringsklient och börjar omskola sig till ett nytt yrke betyder det att hans eller hennes arbetsinsats på gården minskar. I allmänhet blir man därför tvungen att inskränka verksamheten på gården eller omorganisera arbetena. Även rehabiliteringsklientens LFÖPL-arbetsinkomst bestäms enligt arbetsinsatsen. Om arbetsinkomsten under tiden för rehabiliteringen är mindre än hälften av vad den var innan rehabiliteringen började, betalas full rehabiliteringspenning.

Är LFÖPL-arbetsinkomsten under tiden för rehabiliteringen oförändrad eller mer än hälften av vad den var innan rehabiliteringen började, betalas en partiell rehabiliteringspenning som är hälften av en full rehabiliteringspenning.

Om lantbruksföretagaren vid tiden för ansökan om rehabilitering eller under själva rehabiliteringen också har löneinkomst vid sidan av LFÖPL-verksamheten, beaktas även löneinkomsten när inkomsterna jämförs. 

Inverkar på hela gårdens arbetsinkomst
Innan rehabiliteringen börjar blir klienten ombedd av LPA att kontakta LPA-ombudsmannen för att få arbetsinkomsten justerad. På grund av den minskade arbetsinsatsen är det möjligt att hela gårdens arbetsinkomst måste uppskattas på nytt, och det kan inverka också på arbetsinkomsten för de övriga försäkrade på gården.

Arbete medan rehabiliteringen pågår
Den som arbetar under tiden för rehabilitering intjänar ny arbetspension.

För en rehabiliteringsklient som har rehabiliteringsstöd eller invalidpension gäller en inkomstgräns som bestäms enligt de inkomster som varit grund för rehabiliteringsstödet eller pensionen. 

Uppdaterad 08.01.2014