Partiell ålderspensionsräknare

Med räknaren får du en uppskattning av hur stor den partiella ålderspensionen (25 och 50 %) blir vid den ålder du väljer att ta ut den och hur stor den egentliga ålderspensionen blir efter den partiella pensionen när du slutar att arbeta.

Räknaren utgår från att du fortsätter att arbeta med samma inkomstnivå tills du går i ålderspension. Om du vill kan du ange olika inkomstnivåer (arbetsinkomst och eventuell löneinkomst) för tiden före den partiella pensionen och för tiden med partiell pension. För att den partiella pensionen ska kunna räknas ut ska du också ange beloppet av den pension du tjänat in fram till slutet av fjolåret. Du får uppgiften från ditt pensionsutdrag eller via LPA:s e-tjänster.

Räknaren är avsedd för personer födda 1950–1997. I den uppskattning du får har en eventuell förtidsminskning och uppskovsförhöjning samt effekten av livslängdskoefficienten beaktats.

euro/månad
euro/år (anges i hela euro)
euro/månad (anges i hela euro)
Ålder då den partiella pensionen börjar
år
mån.
Ålder då arbetet upphör
år
mån.
euro/år (anges i hela euro)
euro/månad (anges i hela euro)