Dagpenningsräknare

Här kan du räkna ut LPA-sjukdagpenningen och OFLA-dagpenningen på prov. Belopp som bygger på dina faktiska försäkringsuppgifter får du via e-tjänsterna.

Dagpenningarna baseras på den arbetsinkomst som gällde vid tiden för skadefallet.

OFLA-dagpenningen bestäms på olika sätt beroende på om OFLA-arbetsskadeförsäkringen är obligatorisk eller frivillig.

Om din OFLA-arbetsskadeförsäkring är obligatorisk ska du utöver arbetsinkomsten i din LFÖPL-försäkring även uppge

  • årsarbetsinkomsten i en eventuell arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring (OlyL 188 §) som du tagit för FöPL-verksamhet
  • din löneinkomst på årsnivå.

Om du inte har tagit en ovannämnd försäkring för FöPL-verksamhet ska du lämna fältet tomt.

Om din OFLA-arbetsskadeförsäkring är frivillig ska du bara fylla i arbetsinkomsten i din LFÖPL-försäkring. OFLA-dagpenningen baseras på den.

Närmare information om hur den årsarbetsinkomst bestäms som används vid uträkningen av OFLA-dagpenningen finns på sidan Årsarbetsinkomsten.

Du kan läsa mer om LPA-sjukdagpenningen på sidan LPA-sjukdagpenning.