Ålderspensionsräknare

Med räknaren får du en uppskattning av hur stor din ålderspension blir om du går i pension vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass eller om du fortsätter att arbeta till någon av dina följande födelsedagar.

Räknaren utgår från att din inkomstnivå blir oförändrad tills du går i pension. För att totalpensionen ska kunna räknas ut måste du ange beloppet av den pension du tjänat in fram till slutet av fjolåret. Du får uppgiften från ditt pensionsutdrag eller via LPA:s e-tjänster.

Räknaren är avsedd för personer födda 1950–1997. Effekten av livslängdskoefficienten har beaktats i den uppskattning du får.

euro/månad
euro/år (anges i hela euro)
euro/månad (anges i hela euro)