Räknare

Dagpenningsräknaren visar hur stor din LPA-sjukdagpenning och OFLA-olycksfallsdagpenning blir.

Försäkringspremieräknaren räknar ut dina LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier samt berättar grupplivförsäkringspremiens storlek.

Arbetsinkomsträknaren räknar ut arbetsinkomsten av jordbruksmark och skog.

Räknaren för stipendiater räknar ut storleken på premierna för LFÖPL-pensionsförsäkringen, OFLA-olycksfallsförsäkringen och grupplivförsäkringen. 

Ålderspensionsräknaren ger dig en uppskattning av hur stor din ålderspension blir om du går i pension vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass eller om du fortsätter att arbeta till någon av dina följande födelsedagar.

Den partiella ålderspensionsräknaren ger dig en uppskattning av hur stor den partiella ålderspensionen (25 och 50 %) blir vid den ålder du väljer att ta ut den och hur stor den egentliga ålderspensionen blir efter den partiella pensionen när du slutar att arbeta.

Uppdaterad 03.01.2019