Låt pensionen växa

LFÖPL är mer än bara pension
Pensionsförsäkringen för lantbruksföretagare ger dig mycket mer än bara ålderspension. Genom LFÖPL-systemet betalas invalidpension, familjepension och ersättning från grupplivförsäkringen. LFÖPL täcker alltså mer än de frivilliga pensionsförsäkringarna.

Rätt nivå på arbetsinkomsten
Det viktigaste är att din LFÖPL-arbetsinkomst stämmer överens med verkligheten. Kom ihåg att beakta kompletterande verksamhet till lantbruket när du väljer storlek på arbetsinkomsten.

En rätt dimensionerad arbetsinkomst redan i början av företagarverksamheten säkerställer att pensionen motsvarar arbetsinsatsen. Höjningar av arbetsinkomsten först under de sista arbetsåren hinner knappt alls påverka pensionen. Handla i tid!

Det är inte bara pensionsförmånerna som baseras på LFÖPL-arbetsinkomsten, utan den är också grund för moderskaps- och föräldrapenningarna, olycksfallsdagpenningarna samt rehabiliterings- och sjukdagpenningarna.

Fortsatt arbete ökar pensionen
En pensionsreform trädde i kraft vid ingången av 2017. Reformen medför att den lägsta åldern för ålderspension gradvis stiger från 63 till 65 år.

Du behöver inte gå i ålderspension genast när du når den lägsta åldern för ålderspension. En uppskovsförhöjning på 0,4 procent per uppskovsmånad läggs till pensionen om du tar ut den senare än vid den lägsta ålder som gäller för din åldersklass.

Det är möjligt att tjäna in ny pension även efter att ålderspensionen har börjat. Beroende på födelseåret kan man tjäna in pension ända tills man fyller 68, 69 eller 70 år. Pensionstillväxten är 1,5 procent av arbetsinkomsten.

Det är också möjligt att ta ut en del av ålderspensionen före den egna åldersklassens lägsta ålder för ålderspension. Då du fyllt 61 år kan du som partiell ålderspension ta ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension. I den partiella ålderspensionen görs dock en förtidsminskning på 0,4 procent per förtida månad räknat från den egna åldersklassens lägsta ålder för ålderspension. 

Ta kontakt
LPA:s kundtjänst och ombudsmän hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten. Du når både kundtjänsten och ombudsmännen via vårt växelnummer 029 435 11. Närmare kontaktinformation till ombudsmännen finns också här.

Uppdaterad 09.10.2018