Kontrollera utdraget så här

Av anvisningarna Kontrollera pensionsutdraget så här framgår vilka uppgifter som ingår i pensionsutdraget och hur du ska gå till väga om en anställning saknas eller om någon uppgift är felaktig.

Om du upptäcker fel eller brister ska du anmäla dem på blanketten Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget. Fyll i blanketten enligt Anvisningarna för ifyllande av rättelsebegäran.

Uppdaterad 26.09.2017