Pensionsutdrag

De LFÖPL-försäkrade får pensionsutdrag i pappersform från LPA vart tredje år. Pensionsutdragen postas i oktober, och år 2019 är det de som har födelsedag i januari–april som får utdrag hemskickade. De som är födda 1960 eller tidigare får ett utdrag i pappersform varje år. Pensionsutdragen finns också i elektronisk form i våra e-tjänster, där du kan se ditt utdrag när som helst efter inloggning med dina nätbankskoder.

Pensionsutdraget berättar hur mycket arbetspension du har tjänat in för dina lantbruks- och andra företagarperioder och för dina anställningar inom både den privata och offentliga sektorn.

Bland LPA:s kunder får pensionstagare och de som har avträdelsestöd inget pensionsutdrag.

Kontrollera utdraget noga
Eftersom din pension kommer att grunda sig på uppgifterna i pensionsutdraget bör du kontrollera utdraget omsorgsfullt. Om du märker att någon anställning inom den privata eller offentliga sektorn saknas ska du själv anmäla det till det arbetspensionsbolag som skickat utdraget.

Allmän information om pensionsutdraget
Tjänsten Arbetspension.fi, som drivs av Arbetspensionsförsäkrarna TELA, innehåller mer information om pensionsutdraget och om andra arbetspensionsfrågor.

Om du har frågor om pensionsutdraget kan du skicka e-post till LPA, vakuutus(at)mela.fi, eller ringa vår kundtjänst, växel 029 435 11.

Läs pensionsutdraget noga – det avgör din kommande pension!

Uppdaterad 30.09.2019