Verkningar på avträdelsestöd

I samband med pensionsreformen har systemet med avträdelsestöd behållits oförändrat till väsentliga delar eftersom det kommer att upphöra vid utgången av 2018.

Grundbeloppet i avträdelsestödet ändras även i fortsättningen till ålderspension vid 63 år även om avträdelsestödet har beviljats efter att pensionsreformen trädde i kraft. Pensionsreformen inverkar däremot på de övriga pensioner som avträdelsestödtagaren eventuellt har tjänat in vid sidan om LFÖPL-verksamheten.

Uppdaterad 13.02.2017