Uppskjuten ålderspension

Före reformen lades en uppskovsförhöjning till ålderspensionen om den togs ut efter att man fyllt 68 år. Efter reformen läggs en uppskovsförhöjning till pensionen om den börjar senare än vid den egna åldersklassens pensionsålder. Uppskovsförhöjningen är 0,4 % för varje månad med vilken uttaget skjuts upp.

Uppskovsförhöjningen baseras på den del av ålderspensionen som tas ut senare än vid åldersklassens pensionsålder. En person kan få en del av sin pension minskad med en förtidsminskning och en del utökad med en uppskovsförhöjning. Det beror på att personen har tagit ut en del som partiell förtida ålderspension före sin pensionsålder och resten senare än vid pensionsåldern.

Det är möjligt att ta ut partiell ålderspension också senare än vid den egna åldersklassens pensionsålder. Även i detta fall kan man ta ut antingen 25 % (och senare eventuellt ytterligare 25 %) eller 50 % och ta ut resten av pensionen först senare. Uppskovsförhöjningen räknas ut separat för de olika delarna av pensionen i enlighet med hur mycket uttaget av pension skjutits upp för respektive pensionsandel.

Uppdaterad 13.02.2017