Pensionsåldern

Före reformen har man kunnat gå i ålderspension från ingången av följande månad efter att man fyllt 63 år. Efter reformen bestäms den lägsta åldern för ålderspension, det vill säga pensionsåldern, enligt födelseåret på följande sätt:

FödelseårÅlder för ålderspension
1954 eller tidigare63 år
195563 år 3 mån.
195663 år 6 mån.
195763 år 9 mån.
195864 år
195964 år 3 mån.
196064 år 6 mån.
196164 år 9 mån.
1962–196465 år
1965 eller senareHar ännu inte bestämts

Ändringen gäller dem som är födda 1955 eller senare. Den sista åldersklass som pensionsåldern redan fastställts för är de som är födda 1964. Ändringen gäller också dem som är födda senare, men deras pensionsålder kommer att fastställas senare med beaktande av utvecklingen av den förväntade livslängden.

Uppdaterad 08.11.2016