Hur pensionen tillväxer

Före reformen var pensionstillväxten ett åldersrelaterat procenttal av LFÖPL-arbetsinkomsten och andra inkomster. Man tjänade in 1,5 % tills man fyllde 53 år, efter det 1,9 % och efter att man fyllt 63 år 4,5 % per år av LFÖPL-arbetsinkomsten eller andra pensionsberättigande inkomster.

Efter reformen tjänar man oberoende av ålder alltid in 1,5 % av LFÖPL-arbetsinkomsten eller andra inkomster. Ett undantag är att enligt en övergångsbestämmelse är pensionstillväxten åren 2017–2025 ändå 1,7 % från det man fyllt 53 år tills man fyller 63 år. Under tiden med 1,7 % tas LFÖPL-försäkringspremien ut höjd med 1,5 procentenheter.

De nya bestämmelserna om pensionstillväxt tillämpas från 1.1.2017. Den del av pensionen som intjänats före 2017 räknas ut enligt de bestämmelser som gällde före reformen, inbegripet höjt intjänande med 1,9 eller 4,5 %, även om pensionen börjar först efter reformen.

För arbete vid sidan om pension tjänar man liksom tidigare även i fortsättningen in ny pension med 1,5 % av inkomsten.

Uppdaterad 13.02.2017