Försäkringen börjar och upphör

Försäkringen börjar
Även efter reformen kan man ta LFÖPL-försäkring först vid 18 års ålder.

Det går inte att få LFÖPL-försäkring ens frivilligt före 18 års ålder. Däremot kan OFLA-försäkring även i fortsättningen tecknas frivilligt av en företagare eller familjemedlem under 18 år som annars uppfyller villkoren för försäkring.

Försäkringen upphör
Läget före reformen är att en LFÖPL-försäkring upphör vid utgången av den månad den försäkrade fyller 68 år. Annan arbetspension har också kunnat intjänas högst till utgången av den månad man fyller 68 år.

En målsättning för pensionsreformen är att förlänga tiden i arbetslivet. LFÖPL-försäkringen kan därför i fortsättningen vara i kraft och annan arbetspension också intjänas längre än nu. Hur länge LFÖPL-försäkringen kan vara i kraft och pension kan intjänas avgörs av födelseåret på följande sätt:

FödelseårFörsäkringen upphör
1957 eller tidigare68 år
1958–196169 år
1962–196470 år
1965 eller senareHar ännu inte bestämts
Uppdaterad 04.11.2016