Deltidspension har slopats

Deltidspension upphörde som ett eget pensionsslag vid ingången av 2017.

Betalningen av de deltidspensioner som redan beviljats fortsätter dock oförändrad så länge som villkoren för pensionen uppfylls. LFÖPL-verksamheten måste fortsätta i halverad omfattning eller arbetsinsatsen annars hålla sig inom gränserna för deltidsarbete. Om situationen ändras kan en omräkning av deltidspensionens belopp ske enligt samma regler som tidigare. Om betalningen av deltidspension avbryts för mer än sex månader kan deltidspensionen dock inte längre börja betalas på nytt.

Uppdaterad 13.02.2017