Att söka sjukdagpenning

Om du blir sjuk bör du genast uppsöka läkare. Berätta vid behov för läkaren att LPA-sjukdagpenning betalas även för söndagar och helgdagar.

Sjukskrivningens längd
Om din sjukskrivning varar högst självrisktiden i sjukförsäkringen (insjuknandedagen + 9 vardagar, varvid lördagar medräknas) fyller du i en ansökan om LPA-sjukdagpenning och skickar den per post till LPA. Bifoga läkarintyget.

Du kan också söka LPA-sjukdagpenning elektroniskt via våra e-tjänster efter inloggning med dina personliga nätbankskoder. Skicka läkarintyget till LPA per post eller fax.

Om du vill kan du kontakta LPA-ombudsmannen och fylla i blanketten på ombudsmannens mottagning. Ta med läkarintyget.

Ansökan om LPA-sjukdagpenning ska göras inom 6 månader.

Ansökan till FPA
Om din sjukskrivning varar mer än insjuknandedagen + 9 vardagar (lördagar medräknas) ansöker du om LPA-sjukdagpenning hos FPA-byrån samtidigt som du söker dagpenning från sjukförsäkringen. På FPA:s ansökningsblankett ska du kryssa för punkten "dagpenning för LFöPL-försäkrad för självrisktiden". Ansökningstiden är i detta fall 2 månader.

Bifoga sjukintyget till ansökan. Ansök också om ersättning för sjukvårdskostnader hos FPA. Ansökningstiden för kostnadsersättningar är 6 månader.

Om du trots att din arbetsförmåga är nedsatt kan fortsätta att arbeta på deltid, har du möjlighet att få partiell sjukdagpenning från FPA för den tid du arbetar på deltid. Läs mer om partiell sjukdagpenning hos FPA. 

Både LFÖPL-och FöPL-inkomst
Om du har både en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFÖPL) och en pensionsförsäkring för företagare (FöPL) ska du ansöka om dagpenning hos FPA och inte LPA även då sjukskrivningen inte varar mer än insjuknandedagen + 9 vardagar. På ansökan ska du kryssa för punkterna "dagpenning för LFöPL-försäkrad för självrisktiden" och "dagpenning för FöPL-försäkrad företagare för självrisktiden".

Ansökningstiden är 2 månader från att arbetsoförmågan började.

Du kan också ansöka om sjukdagpenning via FPA:s e-tjänster. Logga in med dina nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort. Mer information finns på FPA:s webbplats.

Uppdaterad 14.09.2018