LPA-sjukdagpenning

En LFÖPL-försäkrad lantbruksföretagare som blir sjuk kan få LPA-sjukdagpenning. Den betalas räknat från den femte sjukdagen (självrisktiden i LPA-sjukdagpenningen är dagen för läkarbesöket + 3 dagar). Dagpenningen betalas för alla veckodagar, även för söndagar och helgdagar.

Sjukskrivningen fortsätter
Om sjukskrivningen fortsätter efter den självrisktid som gäller för dagpenning från sjukförsäkringen (dagen för läkarbesöket + 9 vardagar, varvid även lördagar medräknas), upphör LPA-sjukdagpenningen och börjar FPA betala dagpenning från sjukförsäkringen. I detta fall ska du lämna in ansökan till FPA och inte till LPA. Dagpenningen från sjukförsäkringen betalas bara för vardagar.

LPA-sjukdagpenningens storlek
LPA-sjukdagpenningen är 1/514 av LFÖPL-arbetsinkomsten. Om dagpenningen för någon sjukperiod skulle understiga 10,09 euro utbetalas ingen dagpenning.

FPA använder LFÖPL-arbetsinkomsten som grund
Även FPA baserar dagpenningen på LFÖPL-arbetsinkomsten. År 2018 baseras dagpenningen på den indexjusterade LFÖPL-arbetsinkomsten för 2016. Om företagaren dessutom har löneinkomst eller FöPL-inkomst, läggs dessa inkomster till LFÖPL-arbetsinkomsten när dagpenningen räknas ut.

En försäkrad som också har annat förvärvsarbete kan få LPA-sjukdagpenning utöver lönen för sjuktiden.

Om du råkat ut för ett olycksfall
Om din arbetsoförmåga beror på ett olycksfall ska du söka ersättning genom att göra skadeanmälan för arbets- och fritidsolycksfall. Du kan ansöka om olycksfallsersättning till exempel om du halkat och skadat ryggen eller om du ramlat omkull och skadat en tand.

LPA-sjukdagpenning kan du söka om din arbetsoförmåga beror till exempel på förkylning, influensa, tandvärk eller någon annan sjukdom.

Uppdaterad 14.09.2018