Stipendiater

Även forskar- och konstnärsstipendiater pensionsförsäkras enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Läs mer om pensionsförsäkringen för stipendiater.

 

 

Uppdaterad 07.02.2013