Skogsägare

Försäkringsskyldigheten måste utredas för en skogsägare som har minst 50 hektar skog i södra Finland, minst 75 hektar i mellersta Finland eller minst 100 hektar i norra Finland.

Karta och kommunlista 2019 (på finska)

Ett villkor för försäkringen är att skogsägaren själv deltar i skogsarbetet så att hans eller hennes LFÖPL-arbetsinkomst beräknas uppgå till minst 3 900 euro per år (2019). De skötsel- och avverkningsarbeten som företagaren utför inverkar också på försäkringen. Även en skogsägare som ingått ett avtal om skötseln av sin skog kan försäkras.

Frivillig försäkring
Om skogsarealen eller den försäkrades arbetsinkomst är mindre än den nedre gränsen för en obligatorisk LFÖPL-försäkring kan försäkringen tecknas frivilligt. Med tanke på olycksfall och yrkessjukdomar är det också möjligt att teckna OFLA-arbetsskadeförsäkringen frivilligt.

Uppdaterad 27.12.2018