Gårdsbruksidkare

En gårdsbruksidkare försäkras om gården har minst fem LFÖPL-hektar odlad jordbruksmark och skog. Om arealen är mindre än fem LFÖPL-hektar kan försäkringen tas frivilligt.

Till LFÖPL-hektaren räknas åkermarken i sin helhet. Av skogen medräknas i södra Finland 1/10, i mellersta Finland 1/15 och i norra Finland 1/20 av arealen.

All annan verksamhet som beskattas som jordbruk är också arbete som tas med i LFÖPL-försäkringen. Det kan vara fråga om till exempel maskinarbeten, virkessågning, tröskning och torkning av spannmål, förädling av gårdens produkter, biodling, fiskodling och gårdsbruksturism.

Exempel
En gård i södra Finland har 3 hektar odlad åkermark och 20 hektar skog. Åkerhektaren motsvarar direkt 3 LFÖPL-hektar och av skogen medräknas i södra Finland 1/10. Sammanräknat blir det 5 LFÖPL-hektar och gården måste därför ha en LFÖPL-försäkring.

Uppdaterad 03.01.2018