Deltidsföretagare

Den som har jordbruket som bisyssla hör till LFÖPL-försäkringen, om brukningsenhetens areal är minst fem LFÖPL-hektar och arbetsinkomsten kan fastställas till minst 3 900 euro per år (2019). Även den som arbetar på sin makes eller makas gård eller som delägare i ett dödsbo försäkras. En person som arbetar på en nära släktings gård i egenskap av familjemedlem som får lön för arbetet ska också teckna försäkring.

En deltidsföretagare får samma förmåner som en heltidsföretagare genom LFÖPL-försäkringen. Samma person kan ha flera pensionsförsäkringar och tjäna in pension genom dem alla.

Exempel
En lantbruksföretagare arbetar som lärare i kommunen och även i lantbruket tillsammans med sin make. Vid fördelningen av gårdens arbetsinkomst har det beaktats att den av makarna som också arbetar utanför gården har en mindre arbetsinsats. Försäkringen medför dock att maken tjänar in pension av både lärararbetet och lantbruksföretagararbetet.

Uppdaterad 27.12.2018