Vem försäkras

LFÖPL-försäkringen är avsedd för

  • företagare som självständigt bedriver jord- eller skogsbruk samt familjemedlemmar som deltar i arbetet och får lön för det
  • yrkesfiskare och familjemedlemmar som deltar i fiskearbetet
  • renägare och familjemedlemmar som deltar i renskötseln
  • pensionstagare som fortsätter med lantbruksföretagarverksamheten
  • forsknings- och konststipendiater.
Uppdaterad 03.01.2018