Vem försäkras

LFÖPL-försäkringen är avsedd för

  • företagare som självständigt bedriver jord- eller skogsbruk samt familjemedlemmar som deltar i arbetet och får lön för det
  • yrkesfiskare och familjemedlemmar som deltar i fiskearbetet
  • renägare och familjemedlemmar som deltar i renskötseln
  • pensionstagare som fortsätter med lantbruksföretagarverksamheten
  • stipendiater.
Uppdaterad 07.02.2013