Skog

Basarbetsinkomsten av skog bestäms enligt skogsarealen. Arbetsinkomsten kan höjas om lantbruksföretagaren deltar i avverkningsarbeten eller arbetar i skogsbruket mer än vanligt. Om företagaren har ingått ett skogsvårdsavtal med skogsvårdsföreningen kan basarbetsinkomsten sänkas.

Utöver den arbetsinkomst som bygger på antalet skogshektar räknas 100 euro per dag för arbete som utförts i skogen.

Beroende på var skogen är belägen räknas årsarbetsinkomst för den (år 2019) på följande sätt:

Södra Finland

  • de första 120 hektaren 64,98 euro/hektar
  • de följande 280 hektaren 32,49 euro/hektar

Mellersta Finland

  • de första 150 hektaren 51,99 euro/hektar
  • de följande 350 hektaren 25,99 euro/hektar

Norra Finland

  • de första 200 hektaren 39,00 euro/hektar
  • de följande 500 hektaren 19,50 euro/hektar

Ingen arbetsinkomst räknas för de hektar som överstiger de övre gränserna (400 i södra Finland, 500 i mellersta Finland och 700 i norra Finland). Om en företagare har skog i olika områden räknas arbetsinkomsten för skogsarealerna på olika sätt beroende på i vilken kommun skogen finns.

Prova med arbetsinkomsträknaren hur stor arbetsinkomsten blir med din skogsareal.

Karta och kommunlista (på finska)

Uppdaterad 27.12.2018