Odlad jordbruksmark

Arbetsinkomsten av odlad jordbruksmark bygger på arealen, som beaktas i sin helhet. Även odlad arrendemark räknas med i arealen.

Den normala arbetsinkomsten av jordbruksmarken höjs om det finns flera företagare eller om produktiviteten är betydande. En synnerligen stor djurbesättning eller odling av specialgrödor kan också bidra till den totala produktiviteten.

Det är även möjligt att göra avvikelser nedåt. Till exempel en deltidsodlare med en liten arbetsinsats kan be att få en lägre arbetsinkomst än basarbetsinkomsten.


LFÖPL-arbetsinkomsten av odlad jordbruksmark per år (2019) 

För de första 12 hektaren   1 665,40 euro/hektar  
För de följande 10 hektaren    676,59 euro/hektar
För de följande 10 hektaren    455,34 euro/hektar
För de följande 30 hektaren    143,12 euro/hektar
För den areal som går över 62 hektar        25,99 euro/hektar


Räkna själv ut basarbetsinkomsten av din jordbruksmark med hjälp av arbetsinkomsträknaren.

 

Uppdaterad 27.12.2018