Kompletterande verksamhet

Arbetsinkomsten av kompletterande verksamhet baseras på bruttoinkomsten av denna verksamhet. Som värde av arbetet betraktas ca 20–50 procent av bruttoinkomsten utan mervärdesskatt.

Exempel
En lantbruksföretagare utför grävarbete och snöplogning med traktor. För arbetet får han ca 10 000 euro per år. Inkomsten beskattas i samband med lantbruket. Han uppskattar sin arbetsinkomst av denna verksamhet till 20–50 procent av bruttoinkomsten, vilket betyder 2 000–5 000 euro per år.

Uppdaterad 09.07.2015