Fiske

Som arbetsinkomst för en fiskare fastställs den inkomst som företagaren fortgående beräknas få av fiskeverksamheten. I regel fastställs arbetsinkomsten till 30–60 procent av fiskeföretagets bruttoinkomst. Om företagaren kan visa att den egna arbetsinsatsen är större än vad som är vanligt, kan arbetsinkomsten fastställas till mer än 60 procent. På motsvarande sätt kan arbetsinkomsten fastställas till mindre än 30 procent, om arbetsinsatsen är betydligt mindre än vad som är vanligt. Fiskarens eget förslag till arbetsinkomst är dock viktigt.

Det är även möjligt att höja arbetsinkomsten på grund av kompletterande verksamhet som bedrivs i samband med fisket.

Flera företagare
Om antalet företagare är två eller flera, fördelas företagets totala arbetsinkomst mellan de företagare som arbetar i fiskeföretaget. Fördelningen sker i proportion till deras arbetsinsatser.

Makens arbetsinkomst
En arbetsinkomst fastställs också för fiskarens make eller maka. En förutsättning är dock egen förvärvsinkomst av fiske vid beskattningen. Arbetsinkomsten uppskattas på basis av arbetsinsatsen.

Arbetsinkomsten för familjemedlemmar
För en familjemedlem som bor i samma hushåll fastställs arbetsinkomsten enligt den utbetalda penninglönen. Om ingen lön betalas ska arbetsinkomsten uppskattas enligt arbetsinsatsen.

Uppdaterad 07.02.2013