Hur du tecknar försäkring

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) försäkrar alla som utför lantbruksföretagararbete. LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för dem som uppfyller villkoren. Om du har skaffat ett jordbruk eller en skogslägenhet, börjat bedriva fiske eller renskötsel eller om du arbetar på en gård som familjemedlem och får lön för arbetet måste du teckna LFÖPL-försäkring inom sex månader från att verksamheten började.

Försäkringsfrågan sköter du enklast genom att kontakta LPA-ombudsmannen i din region. Ombudsmännen har de blanketter som behövs och hjälper dig att göra ansökan. Det kostar ingenting att anlita våra ombudsmän.

Ring ombudsmannen och beställ tid till mottagningen. Du kan också kontakta vår kundtjänst, växel 029 435 11.

Uppdaterad 07.01.2016