Förändringar på gården

Om det inträffar sådana förändringar på din gård som kan inverka på arbetsinkomsten eller försäkringen ska du anmäla dem till LPA. Det sker bäst via e-tjänsterna eller genom att kontakta LPA-ombudsmannen.

Du kan till exempel ha köpt eller arrenderat mera mark, väsentliga förändringar kan ha skett i ditt företags inkomstnivå eller produktionssätt, eller kanske du slutar med jordbruksverksamheten eller med det yrkesmässiga fisket. Kontakta oss också när en ny företagare eller familjemedlem börjar eller slutar arbeta i företaget eller när lönebetalningen till en familjemedlem upphör. Du ska också meddela oss om företagsverksamheten eller arbetet upphör.

Ändringar i arbetsinkomsten inverkar på försäkringspremien
När arbetsinkomsten ändras betyder det även att försäkringspremien ändras. Om en förändring på gården leder till att din arbetsinkomst minskar så sänks också försäkringspremien. De försäkringsfakturor du fått måste ändå alltid betalas eftersom försäkringspremien rättas först i de följande fakturorna. 

Viktigt att anmäla förändringar
Det är viktigt att anmäla förändringar på grund av att en lantbruksföretagares hela arbetspensionsskydd bygger på LFÖPL-försäkringen och den arbetsinkomst som fastställts i försäkringen. Arbetsinkomsten bör motsvara företagarens arbetsinsats på gården. Arbetsinkomsten har rätt storlek om de ersättningar och dagpenningar som betalas motsvarar eventuella inkomstbortfall.

Ändringarna i en gällande försäkring görs räknat från anmälningsdagen och aldrig retroaktivt. LFÖPL-försäkringen kan ändå avslutas retroaktivt på grund av förändringar som medfört att försäkringsskyldigheten upphört.

Uppdaterad 09.07.2015