Befrielse från försäkringen

Befrielser från LFÖPL-försäkringen har inte längre beviljats efter 31.12.2001 även om företagaren bedriver lantbruksverksamhet bara i bisyssla och tjänar in pension från annat håll. Försäkringen är obligatorisk om villkoren för den uppfylls.

Befrielsen kan fortsätta
De som är födda år 1960 eller tidigare fortsätter att vara befriade om inga förändringar inträffat i arbetssituationen eller odlingen. Befrielsen kan fortsätta så länge som villkoren för befrielsen uppfylls och den befriade alltjämt arbetar på brukningsenheten.

Befrielsen upphör
Om jordbruket upphör eller andra förändringar inträffar på gården ska detta anmälas till LPA. Om företagarens lönearbete eller annan företagarverksamhet upphör finns det inte längre förutsättningar för befrielsen. Om villkoren för en LFÖPL-försäkring fortfarande uppfylls måste försäkring då tecknas.

En företagare som är befriad och vill tjäna in mer pension kan själv ansöka om att befrielsen ska upphöra. Efter det kan befrielsen inte träda i kraft på nytt.

Uppdaterad 26.06.2014