Till vem betalas ersättning

Ersättning betalas till den efterlevande maken, en partner i ett registrerat partnerskap och den försäkrades barn under 22 år.

En sambo som bodde i gemensamt hushåll med den försäkrade har rätt till ersättning om paret har eller hade haft ett gemensamt barn eller ett avtal om inbördes underhåll som fastställts av en myndighet. Om sambon var LFÖPL-försäkrad motsvarar det ett avtal om inbördes underhåll.

Förutom egna barn kan rätten till ersättning också gälla makens eller sambons barn. Även fosterbarn kan ha rätt till ersättning.

Uppdaterad 21.05.2014