Ersättningens storlek

Grupplivförsäkringsersättningen är ett engångsbelopp, som består av ett grundbelopp samt barntillägg och olycksfallstillägg. Ersättningsbeloppens storlek fastställs varje år av social- och hälsovårdsministeriet. Beloppen är desamma för både lantbruksföretagare och arbetstagare. Grundbeloppet är beroende av förmånslåtarens ålder vid dödstillfället.

Grupplivförsäkringsersättningens grundbelopp

Den försäkrades ålder
vid dödstillfället
Grundbelopp år 2018,
euro
Grundbelopp år 2019,
euro 
–4916 55016 720 
5015 46015 620 
5114 36014 510 
5213 23013 370 
5312 14012 270 
5411 07011 190 
559 96010 060 
568 8708 960 
577 8307 910 
586 6706 740 
595 5805 640 
60–4 6104 660 

Barntillägg
Barntillägget är 7 540 euro per barn år 2019 (7 460 euro år 2018).

Olycksfallstillägg
Om förmånslåtarens död orsakades av ett olycksfall höjs både grundbeloppet och barntillägget med 50 procent. Den efterlevande maken får grundbeloppet höjt med ett olycksfallstillägg och varje barn får barntillägget höjt med ett olycksfallstillägg. Om endast barn är förmånstagare, delas hela ersättningsbeloppet och tilläggen jämnt mellan barnen.

Uppdaterad 27.12.2018