Ersättningens storlek

Grupplivförsäkringsersättningen är ett engångsbelopp, som består av ett grundbelopp samt barntillägg och olycksfallstillägg. Ersättningsbeloppens storlek fastställs varje år av social- och hälsovårdsministeriet. Beloppen är desamma för både lantbruksföretagare och arbetstagare. Grundbeloppet är beroende av förmånslåtarens ålder vid dödstillfället.

Grupplivförsäkringsersättningens grundbelopp

Den försäkrades ålder
vid dödstillfället
Grundbelopp år 2017,
euro
Grundbelopp år 2018,
euro 
–4916 43016 550 
5015 35015 460 
5114 26014 360 
5213 13013 230 
5312 05012 140 
5410 99011 070 
559 8909 960 
568 8008 870 
577 7707 830 
586 6206 670 
595 5405 580 
60–4 5704 610 

Barntillägg
Barntillägget är 7 460 euro per barn år 2018 (7 400 euro år 2017).

Olycksfallstillägg
Om förmånslåtarens död orsakades av ett olycksfall höjs både grundbeloppet och barntillägget med 50 procent. Den efterlevande maken får grundbeloppet höjt med ett olycksfallstillägg och varje barn får barntillägget höjt med ett olycksfallstillägg. Om endast barn är förmånstagare, delas hela ersättningsbeloppet och tilläggen jämnt mellan barnen.

Uppdaterad 05.01.2018