Att söka ändring

Om du är missnöjd med ett beslut du fått i ett ärende som gäller ersättning från grupplivförsäkringen, kan du söka ändring i det hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. När du söker ändring måste du göra det inom 30 dagar och skriftligen.

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden är en besvärsinstans som är oberoende av pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. Alla besvär som gäller pensionsbeslut baserade på arbetspensionslagarna riktas till besvärsnämnden.

Mer om att söka ändring hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 

Uppdaterad 05.01.2018