Avträdelsepension (AVTRPL)

LPA betalar fortfarande pensioner som beviljats enligt lagen om avträdelsepension fastän lagen inte längre är i kraft. Nya avträdelsepensioner beviljas inte längre.

 

Ett villkor för betalningen av avträdelsepension är att pensionstagaren inte bedriver jordbruk för egen eller gemensam räkning. Utöver att bedriva egentligt jordbruk får man inte heller söka jordbruksstöd för egen räkning eller till exempel som delägare i ett dödsbo. Om så sker kan det leda till att pensionen indras helt eller delvis.

 

Kan avstå från åkrarna utan begränsningar
Den största delen av de avträdelsepensioner som nu betalas har beviljats på den grunden att pensionstagaren behöll åkrarna men avstod från att odla dem. Samtidigt gav pensionstagaren en förbindelse som begränsade möjligheten att sälja, arrendera ut eller på annat sätt överlåta åkrarna så länge som avträdelsepension betalas.

 

Överlåtelsebegränsningarna har slopats helt 1.1.2011. De som har avträdelsepension kan nu sälja, ge som gåva, arrendera ut eller på annat sätt avstå från den åkermark som de behållit. På samma sätt kan även skogsmark och impediment överåtas. Gården eller en del av den kan överlåtas till vem som helst, och överlåtelsen behöver inte längre anmälas till LPA.

Uppdaterad 03.01.2014