Avträdarens förbindelser

Den som upphör med verksamheten och övergår till avträdelsestöd förbinder sig att varaktigt upphöra med att som företagare bedriva kommersiellt jordbruk eller renskötsel och att inte utföra leveransarbeten i skogsbruket. Avträdaren kan dock utföra vissa arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna, se sidan Tillåtna skogsarbeten.

På det område som avträdaren behållit är det tillåtet att odla trädgårdsväxter för eget behov men inte spannmål. Jordbruks- eller trädgårdsprodukter får inte säljas. Odlarstöd får inte heller sökas för det område som avträdaren behållit.

Uppdaterad 19.03.2014