Att avstå från renhushållning

Den som avstår från renhushållning kan få avträdelsestöd genom att genomföra en generationsväxling eller överlåta renarna som tillskottsrenar. Åldersgränsen för avträdaren är 57 år i bägge fallen. Avträdaren måste ha bedrivit renhushållning de senaste 10 åren och ha varit LFÖPL-försäkrad lantbruksföretagare de senaste 5 åren före avträdelsen.

Annat förvärvsarbete
Avträdaren behöver inte upphöra helt med annat förvärvsarbete. Avträdelsestöd börjar emellertid betalas först när inkomsterna är mindre än den gällande inkomstgränsen (741,96 euro per månad år 2019).

I fråga om renhushållning är avträdelsetidpunkten den dag överlåtelsehandlingen undertecknas.

Vilande avträdelsestöd
Avträdelsestödet kan också beviljas som vilande.

Mer information på finska: Lisäporoluovutus och Sukupolvenvaihdosluovutus

Uppdaterad 27.12.2018