Avträdelsestöd (AVSTÖ)

Systemet med avträdelsestöd upphörde att gälla 31.12.2018. Det innebär att nya avträdelsestöd inte längre beviljas.

Ett villkor för att kunna beviljas avträdelsestöd var att avträdelsen skedde under lagens giltighetstid.

Avträdelsestödet var avsett för jordbrukare och renskötare som varaktigt upphörde med jordbruksproduktionen eller renskötseln före den ordinarie pensionsåldern.

Förhandsbeslut
För att kunna få avträdelsestöd måste jordbrukaren eller renskötseln alltid före avträdelsen ansöka om ett förhandsbeslut på basis av ett utkast till överlåtelsehandling. Ansökan kan göras tidigast två år före den avträdelseålder som fordras.

Jordbrukare
En jordbrukare kan få avträdelsestöd genom att vid en generationsväxling överlåta åkrarna och produktionsbyggnaderna till en förvärvare som fortsätter med gårdsbruket. En generationsväxlingsliknande försäljning av åkrarna som tillskottsmark till en nära släkting kan också på vissa villkor ge rätt till avträdelsestöd.

Renskötare
En renskötare kan få avträdelsestöd genom att överlåta renarna och produktionsbyggnaderna till en förvärvare som fortsätter med renskötseln eller genom att överlåta renarna till en annan renägare.

Uppdaterad 04.01.2019