Pensionen upphör

Den partiella ålderspensionen fortsätter tills den ersätts av invalidpension, arbetslivspension eller ålderspension. Den partiella pensionen kan inte längre återkallas då det gått tre månader från att den beviljades.

Den partiella ålderspensionen ändras inte automatiskt till egentlig ålderspension, varken när pensionstagaren når den egna åldersklassens pensionsålder eller senare. Man måste alltid ansöka om att få ålderspension efter den partiella pensionen.

Partiell ålderspension är inte hinder för att få invalid- eller arbetslivspension. Dessa pensioner kan beviljas ända tills personen når den egna åldersklassens lägsta pensionsålder.

Den partiella ålderspensionen inverkar inte alls då det bedöms om pensionstagaren har rätt till annan pension som beviljas efter den partiella pensionen. Bedömningen av om villkoren för den andra pensionen uppfylls sker helt oberoende av den partiella pensionen.

Däremot inverkar den partiella ålderspensionen på storleken av den andra pension som beviljas. Den del av den intjänade pensionen som har beviljats som partiell ålderspension beaktas som sådan (med förtidsminskning eller uppskovsförhöjning) i den pension som beviljas senare. Den del av den intjänade pensionen som ännu inte beviljats och den nya pension som intjänats under tiden med partiell pension räknas ut självständigt enligt normala regler. Förfarandet är detsamma om familjepension beviljas efter en förmånslåtare som hade partiell ålderspension.

Uppdaterad 09.01.2017